Psikoterapi Hizmetleri

Hizmetlerim

Sunmuş Olduğum Psikoloji / Psikoterapi Hizmetleri

Psikodinamik terapi bir ‘konuşma terapisidir’. Basitçe açıklamak gerekirse, Psikodinamik Psikoterapinin genel düşüncesi ‘geçmişte yaşadığımız kalıpları, bugünkü hayatımızda bilincimiz dışında tekrar ederiz’ bazındadır.

Bazen hayatımızdaki bu tekrarları fark edebiliriz; fakat bazen de bunlar bilincimizden gizlenmiş olur. Derin kökleri geçmişimize, çocukluğumuza dayanan bu duygu ve düşünceler oldukça yıkıcı olabilirler.

Benim amacım: birlikte çalıştığımız süreçte, sizi terapi almaya sevk eden düşünce, duygu ve davranışlarınızı anlamak, araştırmak ve bunların arkasında yatan bilinçdışınızdaki sebepleri daha bilinçli hale getirerek bunların sizin için anlamlarını ortaya koymaktır.

Terapide; tavsiye vermek, ne yapıp ne yapmamanız gerektiğini söylemek terapistin görevi değildir, hatta etik değildir. Bunun yerine, anlattığınız sorunları birlikte anlamaya, deşifre edip çözmeye ve sizin için anlamını bulmaya çalışırız. Altta yatan duygusal sorunların içyüzünü anlamak ve kavramak, kişiyi rahatlatır ve farkında olmadığı, bilinçdışında bulunan bu zararlı kalıpları değiştirme olasılığını arttırır.

Psikodinamik psikoterapi seansları danışana; eleştirilmeden, yargılanmadan, gizliliğin temel alındığı, mahremiyetinin korunduğu, profesyonel terapist tarafından desteklenen güvenli bir ortamda, derinliklerinde yatan bilinmeyenlerini keşfetme fırsatı verir.

Terapi nasıl uygulanır?

İlk randevunuz konsültasyon görüşmesi olarak gerçekleşecektir. Bunun amacı, sizi rahatsız eden problemi konuşmak ve çalıştığım psikoterapi şeklinin size uygun olup olmayacağını belirlemek içindir. Terapiye başlama kararı aldığımızda, haftada en az bir kere (gerektiğinde haftada iki veya üç seans) olmak üzere, haftanın aynı gün ve saatinde seanslarımıza devam ederiz. Seanslar 50 dakika sürer. Seansların, kararlaştırılmış gün ve saatte düzenli olarak gerçekleşmesi, terapi sürecinde devamlılık algısının hissedilmesi açısından önemlidir. Aklınızda ne varsa veya aklınızdan neler geçiyorsa onları seansınıza getirirsiniz. Bunlar; duygularınız, düşünceleriniz, hatıralarınız ve rüyalarınız olabilir. Kısaca, o seansınızda sizin için ne önemli ise onu konuşursunuz ve ben sizi dikkatle dinlerim. Aramızda kurulacak ilişki sürecinde, siz kendinizi daha iyi tanıyacaksınız ve tanıdıkça sizi başlangıçta terapi almaya yönelten sorunun hafiflediğini ve rahatladığınızı hissedeceksiniz.

Terapi ne kadar sürer?

Danışanların terapiye başlamaya karar vermeden önce, en çok merak ettikleri konu: terapinin ne kadar süreceğidir. Ancak, bunu önceden tahmin etmek hemen hemen imkansızdır. Genellikle, sıkıntılar hiç kimse ile paylaşılmamış ise, ilk görüşmedeki konuşma, danışanda bir rahatlama sağlayabilir. Fakat beklenilen gerçek değişimler çok çabuk gerçekleşmez. Zira, terapist ile özgürce ve rahatça konuşabilmek için gerekli güven duygusunun gelişmesi zaman alabilir. Danışanların getirdikleri sorunlar aynı ve basit olmadığı gibi, danışanların bunlara ve terapi sürecine gösterdikleri tepkiler ve aktarımlar da aynı değildir. Bu sebeple, bu soruya çabuk ve yapay yanıt vermek gerçekçi olmaz. Ben, terapi süresini hem zaman sınırlı hem de açık zamanlı şeklinde çalışıyorum. Ancak esas olan, terapiye devam edip etmeme kararı her zaman danışana aittir. Bunu söylemekle beraber, birlikte planlanmış bir sona doğru çalışmak terapi sürecinde daha yararlıdır.

Doğru Bilinen Yanlışlar

Terapi hakkında düşündüğünüzde aklınıza neler geliyor? Terapinin ne kadar süreceği ve, daha önemli olarak, ne kadar masrafa yol açacağı konusundaki endişe ve huzursuzluk mu?

Ayrıntılı Bilgi

BACP Registered & Acredited

Terapistinizi seçerken, terapistinizin; psikoterapi alanında uzun yılları kapsayan yüksek bir eğitim aldığına, gerekli uzmanlık ve donanıma sahip olduğuna, ve belki de en önemlisi, profesyonel bir psikoterapi kurumu tarafından akredite edilmiş olmasına dikkat etmenizi önemle tavsiye ederim.