Psikoterapi Hizmetleri

Hizmetlerim

Sunmuş Olduğum Psikoloji / Psikoterapi Hizmetleri

Hizmetlerim

Her insan nasıl birbirinden farklı ise, terapiye getirilen sorunlar da o kadar farklılık gösterir. Ben danışanımın seanslarına getirdiği sorunlar ile; önyargı ve eleştiriden uzak olarak ve tüm söylediklerinin gizli tutulacağı güvenli bir ortamda, psikoanalitik/psikodinamik terapi yöntemi uygulayarak çalışıyorum.

Size genel bir fikir vermek açısından çalıştığım alanları aşağıdaki şekilde sıralayabilirim.

Psikodinamik terapi bir ‘konuşma terapisidir’. Basitçe açıklamak gerekirse, Psikodinamik Psikoterapinin genel düşüncesi ‘geçmişte yaşadığımız kalıpları, bugünkü hayatımızda bilincimiz dışında tekrar ederiz’ bazındadır.

Çift terapisi, sorunların yaşandığı her ikili ilişkide uygulanabilir. Eşler evli olabilecekleri gibi birlikte yaşıyor ya da ayrılmış da olabilirler. Çift terapisi, ilişkiyi tehdit eden problemler ya da ilişkinin kalitesini olumsuz yönde etkileyen güçlükler konusunda eşlere yardımcı olabilir.

Çoğumuz zaman zaman çok üzülebilir, mutsuz olabilir ya da her şeyden usandığımızı hissedebiliriz. Bu duygular üzücü ya da stres yaratıcı olaylar karşısındaki normal tepkiler olabileceği gibi, ortada hiçbir neden yokken bunları yaşamak da son derece normaldir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) (Saplantılı davranış ve düşünce bozukluğu) (SDDB); kişide endişe yaratan düşüncelerle (saplantılı düşünceler) bu endişeyi azaltmaya yönelik davranışlarla (saplantılı davranışlar) kendisini gösteren uzun süreli bir durumdur ve en yaygın olarak görülen ruh sağlığı problemlerinden biridir.

Endişe; tasa ya da korku gibi bir tedirginlik duygusudur ve bu duygu oldukça hafif olabileceği gibi, kişinin hayatını felce uğratacak boyutlara da ulaşabilir.

Çoğumuz stresin getirdiği gerginlikleri ve güçlükleri yaşamışızdır. Stres kişinin kendisini baskı altında hissetmesidir ve aslında, bazı durumlarda, motivasyonu ve performansı artırması açısından son derece yararlı da olabilir.

Panik bozukluk, çoğu zaman görünürde bir neden yokken yaşanan ve düzenli olarak tekrarlanan panik ataklarla kendisini gösterir. Bu panik ataklar, vücudun heyecan ya da korku yaratan durumlara karşı verdiği normal yanıtların abartılı bir biçimidir. 

Fobi, tıpkı yaygın endişe bozukluğu, saplantılı davranış ve düşünceler ve panik atak gibi bir endişe bozukluğudur. Belli bir hayvana, nesneye, yere ya da duruma karşı duyulan aşırı ya da irrasyonel korkuyla kendisini gösterir.

İlişkiler son derece karmaşıktır ve pek çok durum ve problemden etkilenebilir. Bu problemler, işten çıkarılma, hastalık ve ölüm gibi beklenmedik olaylar ve hatta taşınma, doğum ve anne babanın aynı eve taşınması gibi beklenen gelişmeler sonucunda ortaya çıkabilir.

Çoğumuz hayatımızın bir noktasında öfke yaşamışızdır. Yoğun trafik, bilgisayar arızaları, problemli ilişkiler gibi modern hayatın parçaları olan pek çok durum bizi çileden çıkarabilir.

Yas tutma çok zorlu bir deneyim olmakla birlikte aynı zamanda son derece yaygındır. Hepimiz hayatlarımızın bir noktasında, çok sevdiğimiz ve bizim için çok önemli olan birilerini kaybetmenin acısıyla yüzleşmek zorunda kalacağız.

Bir travmaya ya da istismara maruz kalmak, son derece zor ve acı verici bir deneyimdir. Travmatik olaylara örnek olarak, fiziksel ya da cinsel istismara uğramak, şiddete maruz kalmak ya da savaş ve doğal afetler gibi felaketlere tanık olmak sayılabilir.

BACP Registered & Acredited

Terapistinizi seçerken, terapistinizin; psikoterapi alanında uzun yılları kapsayan yüksek bir eğitim aldığına, gerekli uzmanlık ve donanıma sahip olduğuna, ve belki de en önemlisi, profesyonel bir psikoterapi kurumu tarafından akredite edilmiş olmasına dikkat etmenizi önemle tavsiye ederim.