Psikoterapi Hizmetleri

Hizmetlerim

Sunmuş Olduğum Psikoloji / Psikoterapi Hizmetleri

Fobi, tıpkı yaygın endişe bozukluğu, saplantılı davranış ve düşünceler ve panik atak gibi bir endişe bozukluğudur. Belli bir hayvana, nesneye, yere ya da duruma karşı duyulan aşırı ya da irrasyonel korkuyla kendisini gösterir.

 Fobi basit korkulardan daha güçlüdür ve kişinin bütün hayatını kontrolü altına alabilir. Kişi hayatını, tamamen korktuğu şeyden uzak duracak şekilde düzenleyebilir ve korkulan şeyle karşı karşıya kalma korkusu kişide yoğun endişe ve panik duyguları yaratabilir.

Agorafobi (açık ve kamusal alanlardan duyulan korku) ve sosyal fobi gibi daha karmaşık fobilerde, bu durumlardan kaçınmak kolay olmadığı için, kişi normal bir hayat sürmekte çok zorluk çeker. Fobi problemi olan kişilerin depresyona girmeleri ve panik ataklar yaşamaları oldukça yaygındır.

Doğru Bilinen Yanlışlar

Terapi hakkında düşündüğünüzde aklınıza neler geliyor? Terapinin ne kadar süreceği ve, daha önemli olarak, ne kadar masrafa yol açacağı konusundaki endişe ve huzursuzluk mu?

Ayrıntılı Bilgi

BACP Registered & Acredited

Terapistinizi seçerken, terapistinizin; psikoterapi alanında uzun yılları kapsayan yüksek bir eğitim aldığına, gerekli uzmanlık ve donanıma sahip olduğuna, ve belki de en önemlisi, profesyonel bir psikoterapi kurumu tarafından akredite edilmiş olmasına dikkat etmenizi önemle tavsiye ederim.